O nás

Stavební bytové družstvo Bohumín bylo zapsáno do tehdejšího podnikového rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 19. září 1959. Nejednalo se však o družstvo v tom rozsahu, v jakém je známe nyní, ale o našeho právního předchůdce s názvem Stavební bytové družstvo zaměstnanců Železáren a drátoven národního podniku v Bohumíně. Ustavující schůze družstva se konala 31. července 1959, v tomto roce byl rovněž kolaudován první družstevní dům.

V první polovině sedmdesátých let se se Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců ŽDB postupně slučovala další malá družstva, konkrétně Stavební bytové družstvo občanů v Novém Bohumíně, Stavební bytové družstvo občanů v Rychvaldě a Stavební bytové družstvo pracovníků národního podniku Prefa. Protože název družstva již zdaleka neodpovídal jeho členské základně, shromáždění delegátů konané dne 30. května 1977 schválilo změnu názvu na Stavební bytové družstvo Bohumín. Tím začaly novodobé dějiny našeho družstva.

Družstvo zajišťovalo běžnou údržbu domů, avšak stávající domy vyžadovaly první investice. Postupně také probíhala nová družstevní výstavba a Stavebnímu bytovému družstvu Bohumín přibývalo bytů. Ke konci osmdesátých let byla zahájena poslední družstevní výstavba za finanční účasti státu, a to výstavba domů na ulici Tovární v Bohumíně-Záblatí. Družstvu tak přibylo dalších 236 bytů. Od roku 1991 družstvo spravuje celkem 1799 bytů a 106 garáží v 36 domech, z toho je 27 v Bohumíně a 9 v Rychvaldě. Zajišťujeme také vedení účetnictví a další služby pro malá bytová družstva a SVJ.