BD ČSA, Štefánikova

Název: Bytové družstvo, ul. ČSA č.p. 1081, 1082, 1083 a ul.Štefánikova č.p.1085, 1086
Sídlo: Čs. armády 1082
73581, Bohumín
IČO: 26868580
Spravované objekty: Čs. armády 1081-1083
Štefánikova 1085,1086