BD Nádražní

Název: Bytové družstvo Nádražní 384 a 9. května 396
Sídlo: 9. května 396
73581, Bohumín
IČO: 26873257
Spravované objekty: Bytové družstvo Nádražní 384
9. května 396