BD Kruháček

Název: BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK
Sídlo: Čs. armády 139
73581, Bohumín
IČO: 27859550
Spravované objekty: Čs. armády 139, 140